1. 

Santiago is the capital of Chile, isn't it?

2. 

Could you tell show me where the capital of Chile is?

3. 

Why are the plane tickets to Santiago de Chile so expensive?

4. 

Would you like to know what is the capital of Chile?

5. 

A: Santiago was founded by a Spanish conqueror in 1541. B: Was it?

6. 

Why don't we ask Google about the capital of Chile?

fas|fa-calendar-alt|

THE END OF THE LESSON

Świetnie! Lekcja ukończona!

Pamiętaj, żeby dodać lekcję do zrobionych.

W ten sposób zapiszesz lekcję w swojej historii nauki. Możesz ją sprawdzić z poziomu swojego profilu.