Welcome to Tell Ask speaking game!

There are 20 cards. 10 Ask cards and 10 Tell cards.
Try to answer them all giving as many details as possible.

The goal of the game is to practise speaking and get to know each other better.
Shall we start breaking some ice?

Click NEXT to start!

fas|fa-calendar-alt|

THE END OF THE LESSON

Świetnie! Lekcja ukończona!

Pamiętaj, żeby dodać lekcję do zrobionych.

W ten sposób zapiszesz lekcję w swojej historii nauki. Możesz ją sprawdzić z poziomu swojego profilu.