What is the best way to respond in these 19 everyday situations?
Click next to see the first situation.


  • THE END

Świetnie! Lekcja ukończona!

Pamiętaj, żeby dodać lekcję do zrobionych. W ten sposób zapiszesz lekcję w swojej historii nauki.