Prepositions can be quite tricky in any situation when you have to speak English, even more so during a high-stakes negotiation. It's a good idea to master them well, don't you think?

  • THE END

Świetnie! Lekcja ukończona!

Pamiętaj, żeby dodać lekcję do zrobionych. W ten sposób zapiszesz lekcję w swojej historii nauki.