Prepositions can be quite tricky in any situation when you have to speak English, even more so during a high-stakes negotiation. It's a good idea to master them well, don't you think?

fas|fa-calendar-alt|

THE END OF THE LESSON

Świetnie! Lekcja ukończona!

Pamiętaj, żeby dodać lekcję do zrobionych.

W ten sposób zapiszesz lekcję w swojej historii nauki. Możesz ją sprawdzić z poziomu swojego profilu.