1. After losing her job, Sue was in a mood.

2. He's been feeling all week.

3. If I were you, I'd get rid of these   thoughts.

4. When he heard the news of the bankruptcy, his face .

5. During the recesion, many families led a   existence.

6. The country's economic   looks bleak.

fas|fa-calendar-alt|

THE END OF THE LESSON

Świetnie! Lekcja ukończona!

Pamiętaj, żeby dodać lekcję do zrobionych.

W ten sposób zapiszesz lekcję w swojej historii nauki. Możesz ją sprawdzić z poziomu swojego profilu.