There are 10 sentences in this quiz. Choose a preposition that best completes each sentence. Click  NEXT to start the quiz.

READY! STEADY! GO!
fas|fa-calendar-alt|

THE END OF THE LESSON

Świetnie! Lekcja ukończona!

Pamiętaj, żeby dodać lekcję do zrobionych.

W ten sposób zapiszesz lekcję w swojej historii nauki. Możesz ją sprawdzić z poziomu swojego profilu.