Do you remember who hated what? Pick a person for every question below. Listen again if necessary.

Who hates tidying up?
Who hates other people slurping?
Who hates having a haircut?
Who hates family gatherings?
Who hates other people cracking their knuckles?
Who hates filling in forms?
Who hates sitting in traffic?
Who hates waiting for school buses?
Who hates cleaning after other people?
Who hates copying out school notes?
Who hates listening to politicians?

fas|fa-calendar-alt|

THE END OF THE LESSON

Świetnie! Lekcja ukończona!

Pamiętaj, żeby dodać lekcję do zrobionych.

W ten sposób zapiszesz lekcję w swojej historii nauki. Możesz ją sprawdzić z poziomu swojego profilu.