Do you remember who enjoys doing what? Pick a person for every question below. Listen again if necessary.

Who enjoys winning?
Who enjoys reading books?
Who enjoys buying clothes?
Who enjoys playing golf with weaker players?
Who enjoys wrapping and unwrapping presents?
Who enjoys breaking things up?
Who enjoys going to the cinema?
Who enjoys swimming?
Who enjoys having breakfast in bed?
Who enjoys caravaning?

fas|fa-calendar-alt|

THE END OF THE LESSON

Świetnie! Lekcja ukończona!

Pamiętaj, żeby dodać lekcję do zrobionych.

W ten sposób zapiszesz lekcję w swojej historii nauki. Możesz ją sprawdzić z poziomu swojego profilu.