(P) - Positive emotions, or frequent feelings of pleasure and contentment
not important
very important
(E) - Engagement, or being in the flow of something and losing track of time
not important
very important
(R) - Relationships, or mutual feelings of caring, support, and love
not important
very important
(M) - Meaning, or contributing to making the world a better place
not important
very important
(A) - Achievement, or striving for success or mastery
not important
very important
(V) - Vitality, or being healthy and energetic
not important
very important
fas|fa-calendar-alt|

THE END OF THE LESSON

Świetnie! Lekcja ukończona!

Pamiętaj, żeby dodać lekcję do zrobionych.

W ten sposób zapiszesz lekcję w swojej historii nauki. Możesz ją sprawdzić z poziomu swojego profilu.