1)

When I (get) home, I (hear) your phone message.

2)

When I was at WorldDot I (claim) all my travel expenses.

3)

When the computer (crash), I (print) last month's sales figures.

4)

When the plane (take off), I (start) to feel unwell.

5)

We (want) a reliable firm, so we (choose) Samsung.

6)

When I (arrive) at the office, Graham (wait) for me.

7)

They (argue) about the merger when he suddenly (lose) his temper.

fas|fa-calendar-alt|

THE END OF THE LESSON

Świetnie! Lekcja ukończona!

Pamiętaj, żeby dodać lekcję do zrobionych.

W ten sposób zapiszesz lekcję w swojej historii nauki. Możesz ją sprawdzić z poziomu swojego profilu.