a six-figure sum
a round figure
in excess of 12 billion
expressed as a ratio
accurate to two decimal places
just under 8.5K
a fraction
a negligible proportion
a rough estimate/a ballpark figure

fas|fa-calendar-alt|

THE END OF THE LESSON

Świetnie! Lekcja ukończona!

Pamiętaj, żeby dodać lekcję do zrobionych.

W ten sposób zapiszesz lekcję w swojej historii nauki. Możesz ją sprawdzić z poziomu swojego profilu.