a six-figure sum
a round figure
in excess of 12 billion
expressed as a ratio
accurate to two decimal places
just under 8.5K
a fraction
a negligible proportion
a rough estimate/a ballpark figure

  • THE END

Świetnie! Lekcja ukończona!

Pamiętaj, żeby dodać lekcję do zrobionych. W ten sposób zapiszesz lekcję w swojej historii nauki.