Which word do you hear? Listen and then decide which word you heard. If your answer is correct you will see the next part. There are ten words altogether.

Ready! Steady! GO!
YOU ARE A PRONUNCIATION MASTER!
  • THE END

Świetnie! Lekcja ukończona!

Pamiętaj, żeby dodać lekcję do zrobionych. W ten sposób zapiszesz lekcję w swojej historii nauki.