Try this short exercise to see if you understand how the word PREFER works.

1. I much prefer jazz rock music.
2. I prefer it if you didn't tell anyone.
3. The donor prefers remain anonymous.
4. I prefer that you did not mention my name.
5. I like football, but I prefer in defense.
  • THE END

Świetnie! Lekcja ukończona!

Pamiętaj, żeby dodać lekcję do zrobionych. W ten sposób zapiszesz lekcję w swojej historii nauki.