Try this short exercise to see if you understand how the word PREFER works.

1. I much prefer jazz rock music.

2. I prefer it if you didn't tell anyone.

3. The donor prefers remain anonymous.

4. I prefer that you did not mention my name.

5. I like football, but I prefer in defense.

fas|fa-calendar-alt|

THE END OF THE LESSON

Świetnie! Lekcja ukończona!

Pamiętaj, żeby dodać lekcję do zrobionych.

W ten sposób zapiszesz lekcję w swojej historii nauki. Możesz ją sprawdzić z poziomu swojego profilu.