Are you ready for a little grammar challenge?
Check how goof-proof your grammar is by doing this short test.
Best of luck and let's get to it!

There are three parts in this test. Click next to start!

  • THE END

Świetnie! Lekcja ukończona!

Pamiętaj, żeby dodać lekcję do zrobionych. W ten sposób zapiszesz lekcję w swojej historii nauki.