1)

What does "bosom friend" mean?

2)

If someone "drifted apart" from their friend, what happened?

3)

What is a "fair-weather friend"?

4)

What does it mean to "hit it off" with someone?

5)

What does "a friend in need" refer to?

6)

If someone is described as a "kindred spirit," what does it mean?

7)

What does it mean to "cement a friendship"?

8)

What does "through thick and thin" imply about a friendship?

9)

If you "confide in" someone, what do you do?

10)

What does "blood brother/sister" signify in a friendship?

11)

If someone is your "shoulder to cry on," what are they?

12)

What does it mean to "have someone's back"?

13)

If two people "stick together," what do they do?

14)

What does "mutual admiration" in a friendship mean?

15)

What does "to lend a helping hand" mean in the context of friendship?

fas|fa-calendar-alt|

THE END OF THE LESSON

Świetnie! Lekcja ukończona!

Pamiętaj, żeby dodać lekcję do zrobionych.

W ten sposób zapiszesz lekcję w swojej historii nauki. Możesz ją sprawdzić z poziomu swojego profilu.