Now match the bold words from the sentences above with their functions. 

1. in fact
2. for instance
3. what's more
4. however
5. in a word
6. on the whole
7. at least

  • THE END

Świetnie! Lekcja ukończona!

Pamiętaj, żeby dodać lekcję do zrobionych. W ten sposób zapiszesz lekcję w swojej historii nauki.