Gerund and infinitive

3,99 

Gerund and infinitive

3,99 

Zestaw tabel z podziałem na czasowniki, które idą w parze z formą gerund (ing) oraz infinitive (to do).

Materiał do ściągnięcia i wydrukowania.

Dwie tabele z najpopularniejszymi czasownikami, które idą w parze z formą gerund (ing) lub infinitive (to do).

Na żółto zaznaczono czasowniki, które zmieniają znaczenie w zależności od tego z jaką formą wystąpią.

Materiał do ściągnięcia i wydrukowania.

  • PRÓBKA PRODUKTU
  • CZY WIDZIAŁEŚ JUŻ TE PRODUKTY?