1) I recommend ...
2) If I were you, I would ...
3) How about ...
4) You could ...
5) It might be a good idea to ...
6) You’d be better off if you ...

7) I suggest ...
8) Why don’t you ...
9) Perhaps we could ...
10) My advice would be to ...


Well done! You're almost there!

11) You would do well ...
12) On no account ...

fas|fa-calendar-alt|

THE END OF THE LESSON

Świetnie! Lekcja ukończona!

Pamiętaj, żeby dodać lekcję do zrobionych.

W ten sposób zapiszesz lekcję w swojej historii nauki. Możesz ją sprawdzić z poziomu swojego profilu.