Let's do the same with sentences. Listen and then decide which word you heard. If you get more than 60%, you will get a beautiful certificate!

Ready! Steady! GO!
YOU ARE A PRONUNCIATION MASTER!
  • THE END

Świetnie! Lekcja ukończona!

Pamiętaj, żeby dodać lekcję do zrobionych. W ten sposób zapiszesz lekcję w swojej historii nauki.