Find opposites. 

1. vivid
2. transparent
3. conventional
4. perfect
5. stiff

Well done! You are doing great! Keep up the good work!
6. delicate
7. fragile
8. plain

Well done! You're almost there!
9. genuine
10. natural

  • THE END

Świetnie! Lekcja ukończona!

Pamiętaj, żeby dodać lekcję do zrobionych. W ten sposób zapiszesz lekcję w swojej historii nauki.