wskaźniki biegłości dla poziomu B2

w oparciu o CEFR

B2 – Poziom Samodzielności

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron. Potrafi – w szerokim zakresie tematów – formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne lub pisemne, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań. 

Krok 2: Oceń poszczególne umiejętności

Słuchanie

Potrafię zrozumieć dłuższe wypowiedzi i wykłady oraz nadążać za skomplikowanymi nawet wywodami – pod warunkiem, że temat jest mi w miarę znany. Rozumiem większość wiadomości telewizyjnych i programów o sprawach bieżących. Rozumiem większość filmów w standardowej odmianie języka.

a. tak, te rzeczy nie stanowią dla mnie trudności

b. generalnie to o mnie, ale czasami mam z tym trudność

c. jeszcze nie mogę tego powiedzieć o sobie

WSKAŹNIKI BIEGŁOŚCI DLA SŁUCHANIA NA POZIOMIE B2
 • Potrafię zrozumieć szczegółowo – nawet w hałaśliwym otoczeniu – co się do mnie mówi w standardowej odmianie języka.
 • Potrafię nadążać ze zrozumieniem wykładu czy rozmowy, dotyczącej moje specjalności, przy założeniu, że przedmiot dyskusji jest mi znany, a prezentacja jest przejrzysta i zrozumiale przedstawiona.
 • Potrafię zrozumieć większość materiałów radiowych przekazywanych w standardowej odmianie języka i umiem rozpoznać nastrój i ton mówiącego.
 • Potrafię zrozumieć telewizyjne programy dokumentalne, wywiady na żywo, programy typu talk show, sztuki większość filmów w standardowej odmianie języka.
 • Potrafię zrozumieć główne znaczenie wypowiedzi złożonych pod względem treści i lingwistycznym zarówno na tematy konkretne jak i abstrakcyjne, wypowiadane w standardowej odmianie języka, włączając w to dyskusje techniczne z mojej specjalności.
 • Potrafię wykorzystywać różne strategie pomagające w zrozumieniu, w tym wsłuchiwanie się w główne tezy czy sprawdzanie zrozumienia za pomocą wskazówek uzyskanych z kontekstu.

Czytanie

Czytam ze zrozumieniem artykuły i reportaże dotyczące problemów współczesnego świata, w których piszący prezentują określone stanowiska i poglądy. Rozumiem współczesną prozę literacką. 

a. tak, te rzeczy nie stanowią dla mnie trudności

b. generalnie to o mnie, ale czasami mam z tym trudność

c. jeszcze nie mogę tego powiedzieć o sobie

WSKAŹNIKI BIEGŁOŚCI DLA CZYTANIA NA POZIOMIE B2
 • Potrafię szybko pojąć treść i wagę wiadomości, artykułów i opracowań na tematy związane z moimi zainteresowaniami lub moją pracą oraz zdecydować, czy są warte dokładniejszego przeczytania.
 • Potrafię przeczytać i zrozumieć artykuły i opracowania związane ze współczesnymi problemami, w których autorzy przedstawiają określone stanowiska i wyrażają określone poglądy.
 • Potrafię dokładnie zrozumieć teksty związane z moimi zainteresowaniami, akademicką lub zawodową specjalnością.
 • Potrafię zrozumieć specjalistyczne artykuły spoza mojej dziedziny, od czasu do czasu korzystając ze słownika.
 • Potrafię czytać recenzje, dotyczące treści i krytyki tematów kulturalnych (film, teatr, książki, koncerty) i streszczać ich główne tezy.
 • Potrafię szybko przejrzeć instrukcję obsługi (np. programu komputerowego), znaleźć i zrozumieć odpowiednie wyjaśnienia i pomoc w rozwiązaniu konkretnego problemu.
 • Potrafię czytać listy na temat moich akademickich lub zawodowych specjalizacji lub zainteresowań i określić w nich najważniejsze tematy.
 • Potrafię zrozumieć w opowiadaniu lub sztuce motywy działań bohaterów i ich konsekwencje dla rozwoju fabuły.

Mówienie (interakcja)

Potrafię się porozumiewać na tyle płynnie i spontanicznie, że mogę prowadzić dość swobodne rozmowy z rodzimymi użytkownikami języka. Potrafię brać czynny udział w dyskusjach na znane mi tematy, przedstawiając swoje zdanie i broniąc swoich poglądów.

a. tak, te rzeczy nie stanowią dla mnie trudności

b. generalnie to o mnie, ale czasami mam z tym trudność

c. jeszcze nie mogę tego powiedzieć o sobie

WSKAŹNIKI BIEGŁOŚCI DLA MÓWIENIA (interakcja) NA POZIOMIE B2
 • Potrafię rozpocząć, podtrzymać i skończyć rozmowę w sposób naturalny, zabierając głos w odpowiednich momentach.
 • Potrafię wymienić znaczną ilość szczegółowych, faktycznych informacji, dotyczących tematów bliskich moim zainteresowaniom.
 • Potrafię wyrażać różne natężenia emocji i podkreślać osobiste znaczenie wydarzeń i doświadczeń.
 • Potrafię aktywnie uczestniczyć w dłuższych rozmowach, dotyczących większości ogólnych tematów.
 • Potrafię wyrażać i podtrzymywać własne opinie w dyskusji, formułując istotne wyjaśnienia, argumenty i komentarze.
 • Potrafię rozwinąć dyskusję na znane mi tematy, potwierdzając zrozumienie, zachęcając innych itp.
 • Potrafię przeprowadzić przygotowany wywiad, sprawdzając i potwierdzając informacje oraz rozwijając interesujące wypowiedzi.

Mówienie (opowiadanie)

Potrafię formułować przejrzyste, rozbudowane wypowiedzi na różne tematy związane z dziedzinami, które mnie interesują. Potrafię wyjaśnić swój punkt widzenia w danej kwestii oraz podać argumenty za i przeciw względem możliwych rozwiązań.

a. tak, te rzeczy nie stanowią dla mnie trudności

b. generalnie to o mnie, ale czasami mam z tym trudność

c. jeszcze nie mogę tego powiedzieć o sobie

WSKAŹNIKI BIEGŁOŚCI DLA MÓWIENIA (produkcja) NA POZIOMIE B2
 • Potrafię jasno i szczegółowo opisać wiele tematów, związanych moimi zainteresowaniami i pracą.
 • Potrafię zrozumieć i ustnie streścić krótkie fragmenty wiadomości, artykułów, wywiadów czy programów dokumentalnych, zawierających opinie, polemiki i dyskusje.
 • Potrafię zrozumieć i streścić ustnie fabułę i bieg wydarzeń z fragmentu filmu czy sztuki.
 • Potrafię podać szereg rozsądnych argumentów, logicznie łączących moje wypowiedzi.
 • Potrafię wyjaśnić mój punkt widzenia, dotyczący aktualnego problemu, podając wady i zalety różnych rozwiązań.
 • Potrafię rozważyć różne przyczyny, konsekwencje i sytuacje hipotetyczne.

PISANIE

Potrafię pisać zrozumiałe, szczegółowe teksty na dowolne tematy związane z moimi zainteresowaniami. Potrafię napisać rozprawkę lub opracowanie, przekazując informacje lub rozważając argumenty za i prze­ciw. Potrafię pisać lis­ty, podkreślając znaczenie, jakie mają dla mnie dane wydarzenia i przeżycia.

a. tak, te rzeczy nie stanowią dla mnie trudności

b. generalnie to o mnie, ale czasami mam z tym trudność

c. jeszcze nie mogę tego powiedzieć o sobie

WSKAŹNIKI BIEGŁOŚCI DLA pisania NA POZIOMIE B2
 • Potrafię napisać jasny i szczegółowy tekst (wypracowanie, opracowanie, prezentację) na różne tematy zbliżone do moich zainteresowań.
 • Potrafię napisać streszczenie artykułów, dotyczących ogólnych tematów.
 • Potrafię streścić wiadomości z różnych źródeł i mediów.
 • Potrafię przedyskutować temat w formie pisemnej czy w „liście do redakcji”, podając argumenty za i przeciw określonemu punktowi widzenia.
 • Potrafię konsekwentnie rozwinąć dany argument w wypracowaniu czy opracowaniu, podkreślając istotne tezy i uwzględniając pomocne szczegóły.
 • Potrafię pisać o zdarzeniach i prawdziwych bądź fikcyjnych doświadczeniach w szczegółowy i łatwy do czytania sposób.
 • Potrafię napisać krótką recenzję.
 • Potrafię wyrazić różne uczucia w prywatnym liście.