wskaźniki biegłości dla poziomu a2

w oparciu o CEFR

Poziom Podstawowy

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia w zakresie tematów związanych z życiem codziennym (są to np.: bardzo podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy). Potrafi porozumiewać się w rutynowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane i typowe. Potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie i otoczenie, w którym żyje, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.

Krok 2: Oceń poszczególne umiejętności

Słuchanie

Potrafię zrozumieć wyrażenia i najczęściej używane słowa, związane ze sprawami dla mnie ważnymi (np. podstawowe informacje, dotyczące mnie i mojej rodziny, zakupów, miejsca i regionu zamieszkania, zatrudnienia). Potrafię zrozumieć główny sens zawarty w krótkich, prostych komunikatach i ogłoszeniach.

a. tak, te rzeczy nie stanowią dla mnie trudności

b. generalnie to o mnie, ale czasami mam z tym trudność

c. jeszcze nie mogę tego powiedzieć o sobie

WSKAŹNIKI BIEGŁOŚCI DLA SŁUCHANIA NA POZIOMIE A2
 • Potrafię zrozumieć, co się mówi bezpośrednio do mnie, wyraźnie i wolno w prostej codziennej rozmowie. Zazwyczaj potrafię rozpoznać temat prowadzonej przy mnie rozmowy, jeśli rozmówcy mówią wolno i wyraźnie.
 • Potrafię zrozumieć słowa, zwroty i wyrażenia związane z najważniejszymi dla mnie obszarami tematycznymi (np. z bardzo podstawowymi informacjami osobistymi i rodzinnymi, zakupami, topografią lokalną, zatrudnieniem)
 • Potrafię wyłowić główną treść z krótkich, jasnych i prostych komunikatów i ogłoszeń.
 • Potrafię zrozumieć podstawowe informacje w krótkich nagranych tekstach, wypowiadanych wolno i wyraźnie, dotyczących przewidywalnych, codziennych spraw.
 • Potrafię określić główną treść wiadomości telewizyjnych dotyczących wydarzeń, wypadków itp. gdy komentarz jest poparty materiałem wizualnym.

Czytanie

Potrafię czytać bardzo krótkie, proste teksty. Potrafię znaleźć konkretne, przewidywalne informacje w prostych tekstach dotyczących życia codziennego, takich jak ogłoszenia, reklamy, prospekty, karty dan, rozkłady jazdy. Rozumiem krótkie, proste listy prywatne.

a. tak, te rzeczy nie stanowią dla mnie trudności

b. generalnie to o mnie, ale czasami mam z tym trudność

c. jeszcze nie mogę tego powiedzieć o sobie

WSKAŹNIKI BIEGŁOŚCI DLA CZYTANIA NA POZIOMIE A2
 • Potrafię rozpoznać ważne informacje w streszczeniach wiadomości lub w prostych artykułach prasowych, w których ważną rolę odgrywają liczby i nazwiska i które mają jasną strukturę oraz są ilustrowane.
 • Potrafię zrozumieć prosty prywatny list, w którym autor opisuje lub pyta o codzienne sprawy.
 • Potrafię zrozumieć proste pisemne informacje od moich przyjaciół i znajomych, mówiące np., kiedy powinniśmy się spotkać, by pograć w piłkę nożną czy zawierające prośbę o wcześniejsze przyjście do pracy.
 • Potrafię odszukać najbardziej istotne informacje o formach spędzania wolnego czasu, wystawach itp., umieszczane np. na ulotkach informacyjnych.
 • Potrafię przeglądać krótkie ogłoszenia prasowe, odnajdywać potrzebne mi nagłówki lub kolumny i wybierać najbardziej istotne informacje (cena i wielkość mieszkań, samochodów, komputerów).
 • Potrafię zrozumieć prostą instrukcję obsługi (np. publicznego telefonu).
 • Potrafię zrozumieć proste komunikaty i wskazówki w programach komputerowych.
 • Potrafię zrozumieć krótkie opowiadania o codziennych sprawach, związane z bliskimi mi tematami, jeśli tekst jest napisany prostym językiem.

Mówienie (interakcja)

Potrafię brać udział w rozmowie pod warunkiem, że rozmówca jest gotów powtarzać lub inaczej formułować swoje myśli, mówiąc wolniej oraz pomagając mi ująć w słowa to, co usiłuję powiedzieć. Potrafię formułować proste pytania dotyczące najlepiej mi znanych tematów lub najpotrzebniejszych spraw – i odpowiadać na tego typu pytania.

a. tak, te rzeczy nie stanowią dla mnie trudności

b. generalnie to o mnie, ale czasami mam z tym trudność

c. jeszcze nie mogę tego powiedzieć o sobie

WSKAŹNIKI BIEGŁOŚCI DLA MÓWIENIA (interakcja) NA POZIOMIE A2
 • Potrafię dokonywać prostych zakupów w sklepie, załatwić niezbyt skomplikowane sprawy na poczcie, czy w banku.
 • Potrafię korzystać z transportu publicznego: autobusów, pociągów, taksówek, spytać o podstawowe informacje i kupić bilety.
 • Potrafię uzyskać podstawowe informacje dotyczące podróży.
 • Potrafię zamówić posiłek czy napoje.
 • Potrafię robić proste zakupy, mówiąc, co chcę kupić i pytając o cenę.
 • Potrafię zapytać o drogę i wskazać kierunek posługując się mapą czy planem.
 • Potrafię spytać, co u kogoś słychać i reagować na uzyskane informacje.
 • Potrafię zapraszać i odpowiadać na zaproszenia.
 • Potrafię przeprosić i przyjąć przeprosiny.
 • Potrafię powiedzieć, co lubię, a czego nie lubię.
 • Potrafię omawiać z innymi, co chcemy zrobić, gdzie chcemy pójść oraz umawiać się na spotkania.
 • Potrafię zadawać komuś pytania, czym zajmuje się w pracy i w czasie wolnym oraz samemu odpowiadać na takie pytania kierowane do mnie.

Mówienie (opowiadanie)

Potrafi posłużyć się ciągiem wyrażeń i zdań, by w prosty sposób opisać swoją. rodzinę, innych ludzi, warunki życia, swoje wyksztalcenie, swoją. obecną. i poprzednią pracę.

a. tak, te rzeczy nie stanowią dla mnie trudności

b. generalnie to o mnie, ale czasami mam z tym trudność

c. jeszcze nie mogę tego powiedzieć o sobie

WSKAŹNIKI BIEGŁOŚCI DLA MÓWIENIA (produkcja) NA POZIOMIE A2
 • Potrafię opisać siebie, swoją rodzinę i inne osoby.
 • Potrafię opisać gdzie mieszkam.
 • Potrafię podać krótki, podstawowy opis zdarzeń.
 • Potrafię opisać moje wykształcenie, moją obecną i ostatnią pracę.
 • Potrafię w prosty sposób opisać moje zainteresowania i moje hobby.
 • Potrafię opisać minione czynności i osobiste doświadczenia (np. ostatni weekend, moje ostatnie wakacje).

PISANIE

Potrafię pisać krótkie i proste notatki lub wiadomości wynikające z doraźnych potrzeb. Potrafię napisać bardzo prosty list prywatny, na przykład dziękując komuś za coś.

a. tak, te rzeczy nie stanowią dla mnie trudności

b. generalnie to o mnie, ale czasami mam z tym trudność

c. jeszcze nie mogę tego powiedzieć o sobie

WSKAŹNIKI BIEGŁOŚCI DLA pisania NA POZIOMIE A2
 • Potrafię pisać krótkie, proste notatki i wiadomości.
 • Potrafię opisać zdarzenie w prostych zdaniach i zrelacjonować co, gdzie i kiedy się wydarzyło (np. przyjęcie czy wypadek).
 • Potrafię opisać prostymi wyrażeniami i zdaniami różne osoby oraz sprawy z mojego codziennego życia (ludzi, miejsca, pracę, szkołę, rodzinę, hobby).
 • Potrafię wypełnić kwestionariusz dotyczący mojego wykształcenia, mojej pracy, moich zainteresowań i moich umiejętności.
 • Potrafię przedstawić siebie w liście, posługując się prostymi wyrażeniami i zdaniami (rodzina, szkoła, praca, dom, hobby).
 • Potrafię, posługując się prostymi wyrażeniami, napisać krótki list z pozdrowieniami, zwracając się o coś do kogoś, prosząc lub dziękując komuś.
 • Potrafię napisać proste zdania, łącząc je takimi słowami jak i, ale, ponieważ.
 • Potrafię używać właściwych wyrazów łączących, aby zaznaczyć chronologiczny porządek zdarzeń (najpierw, następnie, po, później).