wskaźniki biegłości dla poziomu a1

w oparciu o CEFR

Poziom Podstawowy

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie i potrafi stosować potoczne wyrażenia i bardzo proste wypowiedzi dotyczące konkretnych potrzeb życia codziennego. Potrafi formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np.: miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna i rzeczy, które posiada oraz odpowiadaæ na tego typu pytania. Potrafi przedstawiać siebie i innych. Potrafi prowadzić prostą rozmowę pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy.

Krok 2: Oceń poszczególne umiejętności

Słuchanie

Potrafię zrozumieć znane mi słowa i bardzo podstawowe wyrażenia dotyczące mnie osobiście, mojej rodziny i bezpośredniego otoczenia, gdy tempo wypowiedzi jest wolne a wymowa wyraźna.

a. tak, te rzeczy nie stanowią dla mnie trudności

b. generalnie to o mnie, ale czasami mam z tym trudność

c. jeszcze nie mogę tego powiedzieć o sobie

WSKAŹNIKI BIEGŁOŚCI DLA SŁUCHANIA NA POZIOMIE A1
 • Potrafię zrozumieć, kiedy ktoś mówi do mnie bardzo wolno i wymawia wyraźnie, robiąc ze względu na mnie długie pauzy, bym przyswoił/a znaczenia.
 • Potrafię zrozumieć proste wskazówki, dotyczące tego, jak dostać się z punktu X do punktu Y pieszo bądź komunikacją miejską.
 • Potrafię zrozumieć pytania i instrukcje kierowane do mnie wyraźnie i wolno oraz wypełniać krótkie, proste polecenia.
 • Rozumiem liczby, ceny i godziny.

Czytanie

Rozumiem znane nazwy, słowa i bardzo proste zdania, np.: na tablicach informacyjnych i plakatach lub w katalogach.

a. tak, te rzeczy nie stanowią dla mnie trudności

b. generalnie to o mnie, ale czasami mam z tym trudność

c. jeszcze nie mogę tego powiedzieć o sobie

WSKAŹNIKI BIEGŁOŚCI DLA CZYTANIA NA POZIOMIE A1
 • Potrafię zrozumieć informacje zamieszczone w gazecie dotyczące ludzi (miejsce zamieszkania, wiek itd.).
 • Umiem odszukać koncert lub film w kalendarzu wydarzeń kulturalnych lub na plakatach i rozumiem, którego dnia się odbywa oraz kiedy się rozpoczyna.
 • Potrafię zrozumieć różnego rodzaju formularze (druki pozwolenia na wjazd, formularze rejestracji hotelowej) wystarczająco dobrze, by podać w nich najważniejsze informacje o sobie (imię, nazwisko, data urodzenia, narodowość).
 • Potrafię zrozumieć słowa i zwroty umieszczone na znakach i szyldach spotykanych w życiu codziennym (np. stacja, parking samochodowy, zakaz parkowania, zakaz palenia, ruch lewostronny).
 • Potrafię zrozumieć najważniejsze polecenia w programie komputerowym takie jak drukuj, zapisz, kopiuj itp.
 • Potrafię zrozumieć krótkie, proste informacje umieszczone na pocztówkach, na. Pozdrowienia z wakacji.
 • W każdej sytuacji potrafię zrozumieć proste informacje napisane przez przyjaciół lub znajomych, np. wrócę o 16.00.

Mówienie (interakcja)

Potrafię brać udział w rozmowie pod warunkiem, że rozmówca jest gotów powtarzać lub inaczej formułować swoje myśli, mówiąc wolniej oraz pomagając mi ująć w słowa to, co usiłuję powiedzieć. Potrafię formułować proste pytania dotyczące najlepiej mi znanych tematów lub najpotrzebniejszych spraw – i odpowiadać na tego typu pytania.

a. tak, te rzeczy nie stanowią dla mnie trudności

b. generalnie to o mnie, ale czasami mam z tym trudność

c. jeszcze nie mogę tego powiedzieć o sobie

WSKAŹNIKI BIEGŁOŚCI DLA MÓWIENIA (interakcja) NA POZIOMIE A1
 • Potrafię kogoś przedstawić i używać prostych wyrażeń przy powitaniu i pożegnaniu.
 • Potrafię zadawać proste pytania i odpowiadać na nie, inicjować krótkie stwierdzenia i reagować na nie w sytuacjach nagłej potrzeby lub na dobrze znane mi tematy.
 • Potrafię komunikować się w prosty sposób, lecz jestem zależny/a od mojego rozmówcy, który jest przygotowany na powolne powtórzenie i poprawienie tego co mówię, oraz pomaga mi w wyrażeniu tego, co chcę wyrazić.
 • Potrafię dokonywać prostych zakupów, pomagając sobie wskazaniem lub innymi gestami.
 • Potrafię sobie poradzić z określeniami liczb, ilości, cen i czasu.
 • Potrafię prosić ludzi o przedmioty i oferować je.
 • Potrafię zadawać ludziom pytania o ich miejsce zamieszkania, znajomych, posiadane rzeczy itp. oraz odpowiadać na takie pytania kierowane do mnie, jeśli są one wypowiadane powoli i wyraźnie.
 • Potrafię określić czas takimi wyrażeniami jak: w przyszłym tygodniu, w zeszły piątek, w listopadzie, o trzeciej po południu.

Mówienie (opowiadanie)

Potrafię używać prostych wyrażeń i zdań, aby opisać miejsce, gdzie mieszkam oraz ludzi, których znam.

a. tak, te rzeczy nie stanowią dla mnie trudności

b. generalnie to o mnie, ale czasami mam z tym trudność

c. jeszcze nie mogę tego powiedzieć o sobie

WSKAŹNIKI BIEGŁOŚCI DLA MÓWIENIA (produkcja) NA POZIOMIE A1
 • Potrafię podawać moje dane osobowe (adres, numer telefonu, narodowość, wiek, rodzina, zainteresowania)
 • Potrafię opisać miejsce, w którym mieszkam.

PISANIE

Potrafię napisać krótki, prosty tekst na widokówce, np.: z pozdrowieniami z wakacji. Potrafię wypełniać formularze (np.: w hotelu) z danymi osobowymi, takimi jak nazwisko, adres, obywatelstwo.

a. tak, te rzeczy nie stanowią dla mnie trudności

b. generalnie to o mnie, ale czasami mam z tym trudność

c. jeszcze nie mogę tego powiedzieć o sobie

WSKAŹNIKI BIEGŁOŚCI DLA pisania NA POZIOMIE A1
 • Potrafię wypełnić kwestionariusze z moimi danymi osobowymi (praca, wiek, adres, zainteresowania)
 • Potrafię napisać kartkę z pozdrowieniami, np. z okazji urodzin.
 • Potrafię napisać prostą pocztówkę (np. pozdrowienia z wakacji).
 • Potrafię napisać komuś notatkę, gdzie jestem lub gdzie mamy się spotkać.
 • Potrafię napisać wyrażenia i krótkie zdania o sobie, na przykład gdzie mieszkam i czym się zajmuję.